Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV U 427/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Świdnicy z 2016-04-08

Sygn. akt IV U 427/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 kwietnia 2016 roku

Sąd Rejonowy w Świdnicy IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie :

Przewodniczący: SSR Magdalena Piątkowska

Protokolant : Katarzyna Zych

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 kwietnia 2016 roku w Ś.

sprawy z odwołania J. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w W.

z dnia (...) znak: (...)

o jednorazowe odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej w związku z pogorszeniem stanu zdrowia

I oddala odwołanie;

II zasądza od J. K. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w W. kwotę 180 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

UZASADNIENIE

Powód J. K. wniósł odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w W. z dnia (...) odmawiającej mu prawa do jednorazowego odszkodowania w związku z pogorszeniem stanu zdrowia na skutek choroby zawodowej. Powód wniósł o ustalenie, iż uszczerbek na jego zdrowiu w związku z chorobą zawodową wynosi 40% , wobec czego żądał zasądzenia na jego rzecz kwoty 15.140 zł. tytułem odszkodowania i 120 zł. tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu powód przywołał okoliczności związane z jego pogarszającym się stanem zdrowia uzasadniające, jego zdaniem, odwołanie.

Pozwany organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania i zasądzenie kosztów procesu w kwocie 180 zł. W uzasadnieniu powołano materialne przepisy stanowiące podstawę decyzji oraz podniesiono, iż lekarz orzecznik, a następnie komisja lekarska ZUS ustaliła 20% uszczerbek na zdrowiu powoda w związku z chorobą zawodową, a zatem nie uległ on zwiększeniu od daty wydania poprzedniego orzeczenia w tej kwestii.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

Powód J. K. cierpi na chorobę zawodową pylicę płuc krzemową drobnoguzkową rozproszoną 2/2q/q. Uszczerbek na zdrowiu powoda z powodu choroby zawodowej wynosi 20%.

dowód :

akta ZUS ( w załączeniu )

opinia biegłego sądowego A. S. k.16-17, 30

Przy tak ustalonym stanie faktycznym Sąd zważył :

Zgodnie z art. 12 ust.2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity Dz.U.2015.1242) jeżeli wskutek pogorszenia się stanu zdrowia stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu będący następstwem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, który był podstawą przyznania jednorazowego odszkodowania, ulegnie zwiększeniu co najmniej o 10 punktów procentowych, jednorazowe odszkodowanie zwiększa się o 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu przewyższający procent, według którego ustalone było to odszkodowanie (…)

W niniejszej sprawie niesporne było, iż powód cierpi na chorobę zawodową pylicę płuc i że powoduje ona uszczerbek na zdrowiu powoda. Sporne było to, czy stan zdrowia powoda od 2012r. pogorszył się o co najmniej 10%. Na okoliczności te sąd dopuścił dowód z akt ZUS oraz z opinii biegłego. Przeprowadzony dowód z tejże opinii pozwolił sądowi na ustalenie, iż uszczerbek na zdrowiu powoda nie uległ zwiększeniu. Sąd dał wiarę tejże opinii albowiem stanowiła ona wnikliwą, rzeczowo uzasadnioną analizę stanu zdrowia powoda, przekonująco uzasadnioną, także na skutek zastrzeżeń powoda.

Mając powyższe na względzie Sąd na podstawie art. 477 14 § 1 kpc oddalił odwołanie, w punkcie II zasądzając koszty postępowania, na podstawie obowiązującego od 1.08.15 do 31.12.15r. §11ust.2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu – DZ U nr 163 , poz. 1349 ze zm. ).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Zych
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Piątkowska
Data wytworzenia informacji: