Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1978

I C 2130/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2015-11-04

Data publikacji: 2015-11-27

trafność 100%

Sygn. akt I C 2130/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Maria Kruźlak Protokolant Maja Foremny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 listopada 2015 roku w Ś. sprawy z powództwa Powiatu (...) przeciwko I. K. (1) , G. K. , H. K. wspólnikom (...) .G.I. (...) Spółka Jawna w P. o zapłatę I. zasądza solidarnie od pozwanych I. K. (1) , G. K. , H. K. wspólników (...) .G.I. (...) Spółka Jawna w P. n
Czytaj więcej»

I C 2142/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2015-02-18

Data publikacji: 2015-04-13

trafność 100%

Sygn. akt I C 2142/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Zatorski Protokolant: Monika Żuberek po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2015 roku w Świdnicy na rozprawie w sprawie z powództwa E. (...) N. S. F. I. Z. z siedzibą w W. przeciwko B. S. o zapłatę powództwo oddala. Sygn. akt IC 2142/14 UZASADNIENIE easyDebt (...) z/s w W. wystąpił o zasądzenie od B. S. kwoty 589,45 zł z o
Czytaj więcej»

I C 2148/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2015-01-30

Data publikacji: 2015-03-09

trafność 100%

Sygn. akt I C 2148/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Halina Grzybowska Protokolant Martyna Kamińska po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2015 roku w Świdnicy na rozprawie sprawy z p o w ó d z t w a B. D. przeciwko Powiatowi (...) z siedzibą w Ś. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda B. D. na rzecz strony pozwanej Powiatu (...) kwotę 1200 (tysiąc dwieście) złotych ty
Czytaj więcej»

I C 2190/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2016-12-28

Data publikacji: 2017-03-09

trafność 100%

Sygn. akt I C 2190/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Maria Kruźlak Protokolant Filip Łytko po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 grudnia 2016 roku w Ś. sprawy z powództwa H. z siedzibą w W. przeciwko E. N. o z a p ł a t ę I. oddala powództwo; II. zasądza od powoda H. z siedzibą w W. na rzecz pozwanej E. N. kwotę 1.217 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu. Sygn. akt I C 2190/16 UZASADNI
Czytaj więcej»

I C 2194/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2017-10-20

Data publikacji: 2018-03-02

trafność 100%

Sygn. akt I C 2194/17 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 października 2017r. Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Grzybowska Protokolant: Maja Foremny po rozpoznaniu w dniu 20 października 2017r. w Świdnicy na rozprawie sprawy z powództwa D. N. z siedzibą w W. przeciwko D. M. o zapłatę 3.143,20 zł I. zasądza od pozwanej D. M. na rzecz strony powodowej D. N. z siedzibą w W. kwotę 1 943,84 zł ( jeden tysiąc dziewięćset
Czytaj więcej»

I C 2208/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2015-04-30

Data publikacji: 2015-06-08

trafność 100%

Sygn. akt I C 2208/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 kwietnia 2015r. Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Grzybowska Protokolant: Magdalena Tobiasz po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2015r. w Świdnicy na rozprawie sprawy z powództwa A. B. przeciwko M. L. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną I. uznaje za bezskuteczne nieodpłatne rozporządzenie przez R. L. na rzecz M. L. , na skutek zgodnego działu spadku po A. L. (1
Czytaj więcej»

I C 2217/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2016-04-05

Data publikacji: 2016-06-07

trafność 100%

Sygn. akt I C 2217/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Maria Kruźlak Protokolant Adriana Kowalczyk na rozprawie rozpoznał sprawę z p o w ó d z t w a Z. K. (1) p r z e c i w k o E. K. o zapłatę I zasądza od pozwanego E. K. na rzecz powoda Z. K. (1) odsetki ustawowe od kwoty 1.507 zł od dnia 29 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia 1 styc
Czytaj więcej»

I C 2248/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2016-05-24

Data publikacji: 2016-08-05

trafność 100%

Sygn. akt I C 2248/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2016r. Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Grzybowska Protokolant: Magdalena Tobiasz po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2016r. w Świdnicy na rozprawie sprawy z powództwa P. M. przeciwko B. M. o nakazanie przywrócenia stanu poprzedniego instalacji c.o. oddala powództwo. Sygn. akt I C 2248/15 UZASADNIENIE W pozwie doprecyzowanym w piśmie z dnia 12.112015 roku ( k. 13) p
Czytaj więcej»

I C 2244/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2018-03-14

Data publikacji: 2018-07-25

trafność 100%

Sygn. akt I C 2244/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Wojciech Zatorski Protokolant Natalia Całka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lutego 2018 roku w Ś. sprawy z powództwa Ł. T. przeciwko (...) S.A. o zapłatę I powództwo oddala w całości; II zwraca pozwanej 239,50 zł tytułem niewykorzystanej zaliczki na opinię biegłego; III zasądza od powoda na rzecz pozwanej tytułem zwrotu kosztów pro
Czytaj więcej»

I C 2255/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2015-01-12

Data publikacji: 2015-03-09

trafność 100%

Sygn. akt I C 2255/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 stycznia 2015 roku Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Piątkowska Protokolant: Anna Włodarczak po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2015 roku w Świdnicy na rozprawie sprawy z powództwa B. (...) N. S. F. I. Z. z siedzibą w G. przeciwko H. K. o zapłatę I powództwo oddala; II zasądza od strony pozwanej B. (...) N. S. F. I. Z. z siedzibą w G. na rzecz powódki H. K. kwotę
Czytaj więcej»