Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1863

II K 1370/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2014-10-13

Data publikacji: 2015-02-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 1370/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 października 2014 roku Sąd Rejonowy w Świdnicy w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Marek Żurawski Protokolant Katarzyna Małolepsza Prokurator Prokuratury Rejonowej w Świdnicy G. B. po rozpoznaniu w dniach: 09.04.2014r., 23.04.2014r., 19.05.2014r., 16.06.2014r., 22.07.2014r., 15.09.2014r. i 06.10.2014r. sprawy karnej K. G. (1) ur. (...) w B. syna T. i I. z domu D. oskarżonego o to, że: 1 w dniu 16.12.2008 rok
Czytaj więcej»

II K 1379/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2013-05-28

Data publikacji: 2013-11-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 1379/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 maja 2013 roku Sąd Rejonowy w Świdnicy w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Małgorzata Skiba Protokolant Natalia Całka przy udziale Prokuratora PR w Ś. – B. U. po rozpoznaniu w dniach 14 stycznia 2011 roku, 01 kwietnia 2011 roku, 24 maja 2011 roku, 29 lipca 2011 roku, 09 września 2011 roku, 06 lipca 2012 roku, 24 października 2012 roku, 04 grudnia 2012 roku, 22 stycznia 2013 roku, 01 marca 2013 roku, 05 kwiet
Czytaj więcej»

II W 126/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2015-03-11

Data publikacji: 2015-06-25

trafność 100%

Sygn. akt II W 126/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 marca 2015 roku Sąd Rejonowy w Świdnicy w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Marek Żurawski Protokolant Sylwia Domańska po rozpoznaniu w dniach 23 lipca 2014 roku, 03 października 2014 roku, 24 listopada 2014 roku, 21 stycznia 2015 roku, 27 lutego 2015 roku, 04 marca 2015 roku sprawy o wykroczenie (...) ur. (...) w W. syna J. i H. z domu D. obwinionego o to, że: w dniu 03 września 2013 roku około godziny 18:55
Czytaj więcej»

II W 42/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2017-09-18

Data publikacji: 2018-02-17

trafność 100%

Sygn. akt II W 42/17 (...) WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2017 roku Sąd Rejonowy w Świdnicy w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Katarzyna Jamrozy – Szponik Protokolant Katarzyna Szafrańska po rozpoznaniu w dniu 11 września 2017 roku sprawy o wykroczenie A. B. urodzonego (...) w G. syna E. i D. z domu R. obwinionego o to, że: w okresie od 04 listopada 2016r. do dnia 07 grudnia 2016r. będąc Prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Ś. przy ulicy (...)
Czytaj więcej»

II W 268/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2015-12-15

Data publikacji: 2016-10-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II W 268/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Świdnicy II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Zaganiacz Protokolant: Barbara Lesiak po rozpoznaniu w dniach 27.05.2015r., 25.06.2015r., 15.09.2015r., 5.10.2015r., 1.12.2015r. sprawy P. K. syna S. i B. z domu L. , urodzonego (...) w Ś. obwinionego o to, że: 1 w dniu 07 marca 2014 roku około godziny 03:00 w Ś. na ul. (...) , woj. (...) , kierując w stanie nietrzeźwości samoch
Czytaj więcej»

II W 293/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2015-01-20

Data publikacji: 2015-04-28

trafność 100%

Sygn. akt II W 293/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 stycznia 2015 roku Sąd Rejonowy w Świdnicy II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Joanna Zaganiacz Protokolant Barbara Lesiak po rozpoznaniu w dniach 16.09.2014r., 9.12.2014r., 13.01. (...) . sprawy A. G. syna E. i I. z domu D. urodzonego (...) w Ś. obwinionego o to, że: w dniu 1 maja 2013 roku ok. godz. 13.35 w Ż. , woj. (...) na terenie posesji nr (...) głośnym puszczaniem muzyki z zaparkowanego pojazdu marki T. z
Czytaj więcej»

II W 473/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2013-05-16

Data publikacji: 2015-01-15

trafność 100%

Sygn. akt II W 473/12 UZASADNIENIE Sąd ustalił następujący stan faktyczny: W. M. jest prezesem Stowarzyszenia (...) , będącego właścicielem P. w B. . Obiekt ten decyzją Państwowej Służby Ochrony Zabytków, Oddziału Wojewódzkiego w W. z dnia 7 marca 1994 roku został wpisany do rejestru zabytków województwa (...) . Następnie wpis ten został przeniesiony do rejestru zabytków do księgi rejestru zabytków nieruchomych województwa (...) . Pismem z dnia 6.09.2011r. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków zawia
Czytaj więcej»

I C 783/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2014-11-14

Data publikacji: 2015-01-12

trafność 100%

Sygn. akt I C 783/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 listopada 2014r. Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Maja Snopczyńska Protokolant : Martyna Kamińska po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2014r. w Świdnicy na rozprawie sprawy z powództwa I. S. przeciwko Powiatowi (...) o zapłatę 4.000 zł I. zasądza od strony pozwanej Powiatu (...) na rzecz powoda I. S. kwotę 4.000,00 zł ( cztery tysiące złotych ) wraz z ustawowymi odsetkami lic
Czytaj więcej»

I C 787/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2014-08-12

Data publikacji: 2014-09-23

trafność 100%

Sygn. akt I C 787/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 sierpnia 2014r. Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Gładysz – Wójcik Protokolant: Magdalena Tobiasz po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2014r. w Świdnicy na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą we W. przeciwko Z. S. o zapłatę I. zasądza od pozwanego Z. S. na rzecz (...) S.A. z siedzibą we W. kwotę 1.964,69 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset sześćdzie
Czytaj więcej»

I C 789/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2014-09-09

Data publikacji: 2014-09-26

trafność 100%

Sygn. akt I C 789/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 września 2014r. Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Halina Grzybowska Protokolant : Magdalena Tobiasz po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2014r. w Świdnicy na rozprawie sprawy z powództwa I. S. przeciwko Powiatowi (...) w Ś. o zapłatę 2.000 zł I. zasądza od strony pozwanej Powiatu (...) w Ś. na rzecz powoda I. S. kwotę 1.700 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych złotych) z
Czytaj więcej»