Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1944

I C 432/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2013-11-13

Data publikacji: 2013-12-06

trafność 100%

Sygn. akt I C 432/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 listopada 2013 roku Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Zatorski Protokolant: Anna Drozd po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2013 roku w Świdnicy na rozprawie sprawy z powództwa: M. B. i K. B. przeciwko (...) SA V. (...) w W. o zapłatę I Umarza postępowanie ponad kwotę 3.450 zł; II Zasądza od (...) SA V. (...) w W. na rzecz M. B. i K. B. solidarnie kwotę 3450zł z odse
Czytaj więcej»

I C 443/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2014-10-01

Data publikacji: 2014-10-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 443/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 października 2014r. Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Maja Snopczyńska Protokolant Martyna Kamińska po rozpoznaniu w dniu 1 października 2014 r. w Świdnicy sprawy z powództwa (...) Sp. z o. o. w G. przeciwko B. S. o zapłatę I zasądza od pozwanego B. S. na rzecz strony powodowej (...) Sp. z o. o. w G. kwotę 1.106,71 zł ( jeden tysiąc sto sześć złotych siedemdziesiąt jeden groszy ) wraz z u
Czytaj więcej»

I C 455/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2014-06-24

Data publikacji: 2014-08-18

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 czerwca 2014 roku Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSR Monika Pieczara Protokolant: Anna Drozd po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 czerwca 2014 roku w Ś. sprawy z p o w ó d z t w a M. K. p r z e c i w k o (...) SA z siedzibą w W. o zapłatę kwoty 20.000 zł I zasądza od strony pozwanej (...) SA z siedzibą w W. na rzecz powódki M. K. kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 458/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2015-02-27

Data publikacji: 2015-04-13

trafność 100%

Sygn. akt I C 458/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lutego 2015r. Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Grzybowska Protokolant: Anna Włodarczak po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2015r. w Świdnicy na rozprawie sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w Ś. , Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w Ś. , Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w Ś. i Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w Ś. przeciwko Wspólno
Czytaj więcej»

I C 463/13

postanowienie

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2014-11-14

Data publikacji: 2014-12-13

trafność 100%

Sygn. akt I C 463/13 POSTANOWIENIE Dnia 14 listopada 2014r. Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący SSR Maja Snopczyńska Protokolant Martyna Kamińska po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2014r. w Świdnicy na rozprawie sprawy z powództwa Z. Ś. przeciwko S. P. Z. O. Z. w Ś. o zapłatę kwoty 10.000 zł postanawia: I umorzyć postępowanie; II nie obciążać powódki kosztami procesu. Sygn. akt I C 463/13 UZASADNIENIE POSTANOWIENIA Powódka Z. Ś. wniosła o zasądzenie
Czytaj więcej»

I C 482/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2015-05-08

Data publikacji: 2015-06-09

trafność 100%

Sygn. akt I C 482/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 maja 2015 roku Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Zatorski Protokolant: Dominika Ćwieląg po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2015 roku w Świdnicy na rozprawie sprawy z powództwa: A. K. przeciwko: K. P. o zapłatę I zasądza od pozwanego K. P. na rzecz powoda A. K. kwotę 861 zł (osiemset sześćdziesiąt jeden złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 24.06.2014 r. do dnia za
Czytaj więcej»

I C 498/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2016-02-26

Data publikacji: 2016-04-11

trafność 100%

Sygn. akt I C 498/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lutego 2016r. Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Grzybowska Protokolant: Magdalena Tobiasz po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2016r. w Świdnicy na rozprawie sprawy z powództwa H. T. (1) przeciwko J. M. o zapłatę 1.800 zł I. zasądza od pozwanej J. M. na rzecz powoda H. T. (1) kwotę 1.800 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych) z odsetkami ustawowymi w wysokości 8% w s
Czytaj więcej»

I C 533/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2015-07-15

Data publikacji: 2015-09-08

trafność 100%

Sygn. akt I C 533/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lipca 2015r. Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny W składzie następującym: Przewodniczący SSR Maja Snopczyńska Protokolant Anna Kozioł po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2015r w Świdnicy sprawy z powództwa A. H. przeciwko D. H. o zapłatę I powództwo oddala; II zasądza od powódki A. H. na rzecz pozwanej D. H. kwotę 1217,00 zł tytułem kosztów procesu w tym kwotę 1200,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Sygn. akt I C 5
Czytaj więcej»

I C 537/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2015-03-11

Data publikacji: 2015-05-11

trafność 100%

Sygn. akt I C 537/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 marca 2015 roku Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący SSR Maria Kruźlak Protokolant Monika Żuberek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 marca 2015 roku w Ś. sprawy z p o w ó d z t w a J. P. p r z e c i w k o (...) S.A. w B. o zapłatę I oddala powództwo, II nie obciąża powódki obowiązkiem zwrotu stronie pozwanej kosztów procesu. Sygn. akt I C 537/14 UZASADNIENIE Powódka J. P. w pozwi
Czytaj więcej»

I C 562/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2014-03-14

Data publikacji: 2014-04-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 562/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 marca 2014r. Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Zatorski Protokolant: Anna Drozd po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2014 roku w Świdnicy na rozprawie w sprawie z powództwa: (...) Bank SA z/s w W. przeciwko A. G. o zapłatę I. Powództwo oddala; II. Przyznaje kuratorowi pozwanej wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w kwocie 738zł (łącznie z VAT), płatnej z zaliczki wpł
Czytaj więcej»