Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1707

I C 533/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2015-07-15

Data publikacji: 2015-09-08

trafność 100%

Sygn. akt I C 533/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lipca 2015r. Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny W składzie następującym: Przewodniczący SSR Maja Snopczyńska Protokolant Anna Kozioł po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2015r w Świdnicy sprawy z powództwa A. H. przeciwko D. H. o zapłatę I powództwo oddala; II zasądza od powódki A. H. na rzecz pozwanej D. H. kwotę 1217,00 zł tytułem kosztów procesu w tym kwotę 1200,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Sygn. akt I C 5
Czytaj więcej»

I C 537/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2015-03-11

Data publikacji: 2015-05-11

trafność 100%

Sygn. akt I C 537/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 marca 2015 roku Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący SSR Maria Kruźlak Protokolant Monika Żuberek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 marca 2015 roku w Ś. sprawy z p o w ó d z t w a J. P. p r z e c i w k o (...) S.A. w B. o zapłatę I oddala powództwo, II nie obciąża powódki obowiązkiem zwrotu stronie pozwanej kosztów procesu. Sygn. akt I C 537/14 UZASADNIENIE Powódka J. P. w pozwi
Czytaj więcej»

I C 548/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2013-12-13

Data publikacji: 2014-01-09

trafność 100%

Sygn. akt I C 548/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2013r. Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Halina Grzybowska Protokolant Magdalena Tobiasz po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2013r. w Świdnicy na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) S.A. w K. przeciwko K. B. i M. B. o zapłatę kwoty 107.296,55 zł I utrzymuje w mocy w całości nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym w dniu 14 marca 2011 roku sygn. akt I Nc 454
Czytaj więcej»

I C 562/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2014-03-14

Data publikacji: 2014-04-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 562/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 marca 2014r. Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Zatorski Protokolant: Anna Drozd po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2014 roku w Świdnicy na rozprawie w sprawie z powództwa: (...) Bank SA z/s w W. przeciwko A. G. o zapłatę I. Powództwo oddala; II. Przyznaje kuratorowi pozwanej wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w kwocie 738zł (łącznie z VAT), płatnej z zaliczki wpł
Czytaj więcej»

I C 573/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2015-09-09

Data publikacji: 2015-11-04

trafność 100%

Sygn. akt I C 573/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 września 2015r. Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Maja Snopczyńska Protokolant Anna Kozioł po rozpoznaniu w dniu 9 września 2015 r. w Świdnicy sprawy z powództwa (...) (...) z siedzibą w W. przeciwko B. G. o zapłatę I zasądza od pozwanej B. G. na rzecz strony powodowej (...) (...) z siedzibą w W. kwotę 30.082,59 zł (trzydzieści tysięcy osiemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt dziewięć groszy)
Czytaj więcej»

I C 580/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2014-09-24

Data publikacji: 2014-11-03

trafność 100%

Sygn. akt I C 580/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 września 2014r. Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Maja Snopczyńska Protokolant Martyna Kamińska po rozpoznaniu w dniu 10 września 2014 r. w Świdnicy sprawy z powództwa J. K. przeciwko M. J. o zapłatę kwoty 2100 zł I zasądza od pozwanej M. J. na rzecz powódki J. K. kwotę 2.100 zł (dwa tysiące sto złotych) wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od następujących kwot: - 700,00 zł od dnia 2 l
Czytaj więcej»

I C 601/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2015-03-18

Data publikacji: 2015-05-11

trafność 100%

Sygn. akt I C 601/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 marca 2015 roku Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Maria Kruźlak Protokolant Paulina Wolska po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2015 roku w Świdnicy na rozprawie sprawy z powództwa I. K. przeciwko A. L. o opróżnienie lokalu mieszkalnego I nakazuje pozwanemu A. L. , aby opróżnił, opuścił i wydał powódce I. K. lokal mieszkalny nr (...) położony w przy ul. (...) w Ś. , II orzeka o braku uprawnien
Czytaj więcej»

I C 639/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2014-08-28

Data publikacji: 2014-09-23

trafność 100%

Sygn. akt I C 639/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 sierpnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSR Monika Pieczara Protokolant: Monika Kucała po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 sierpnia 2014 roku w Ś. sprawy z p o w ó d z t w a (...) SA Oddział w Polsce z siedzibą w W. p r z e c i w k o I. G. o zapłatę kwoty 346,00 zł oddala powództwo. UZASADNIENIE Strona powodowa (...) Spółka Akcyjna działająca przez Oddział w Polsc
Czytaj więcej»

I C 654/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2013-05-13

Data publikacji: 2013-08-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 654/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 maja 2013 roku Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Donata Nowocień-Pluta Protokolant: Magdalena Szymczak po rozpoznaniu w dniu 09 maja 2013 roku w Świdnicy na rozprawie sprawy z powództwa A. R. przeciwko (...) S.A. V. (...) w W. o zapłatę kwoty 11.000 zł oraz sprawy z powództwa A. R. przeciwko (...) S.A. V. (...) w W. o zapłatę kwoty 21.800 zł I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. V. (.
Czytaj więcej»

I C 668/12

wyrok

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2012-11-23

Data publikacji: 2013-01-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: certyfikat polisy nie jest dowodem uiszczenia II raty składki OC z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
Sygn. akt I C 668/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2012 r. Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Halina Grzybowska Protokolant Monika Król po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2012 roku w Świdnicy na rozprawie sprawy z p o w ó d z t w a (...) sp. z o. o. z/s we W. przeciwko E. S. o zapłatę kwoty 250,87 zł I. zasądza od pozwanego E. S. na rzecz strony powodowej (...) sp. z o. o. z/s we W. kwotę 250,87zł (słownie dwieście
Czytaj więcej»