Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1741

I C 243/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2014-04-25

Data publikacji: 2014-06-12

trafność 100%

Sygn. akt I C 243/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 kwietnia 2014r. Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Maja Snopczyńska Protokolant Martyna Kamińska po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2014r. w Świdnicy sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko B. M. o zapłatę kwoty 1028,00 zł powództwo oddala. Sygn. akt I C 243/14 UZASADNIENIE Pozwem złożonym w elektronicznym postępowaniu upominawczym w dniu 27 września 2013 roku strona powodo
Czytaj więcej»

I C 244/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2018-06-06

Data publikacji: 2018-07-25

trafność 100%

Sygn. akt I C 244/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 czerwca 2018 roku Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Karolina Wołoszczuk Protokolant Maja Foremny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 czerwca 2018 roku w Ś. sprawy z powództwa (...) Bank (...) S. A. w W. przeciwko M. C. o zapłatę I. zasądza od pozwanej M. C. na rzecz strony powodowej (...) Bank (...) S. A. w W. kwotę 15.843,23 zł (piętnaście tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote dwadzi
Czytaj więcej»

I C 245/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2014-04-08

Data publikacji: 2014-05-09

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 kwietnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSR Monika Pieczara Protokolant: Monika Kucała po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 marca 2014 roku w Ś. sprawy z p o w ó d z t w a Gminy Ś. p r z e c i w k o J. K. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną I uznaje za bezskuteczną – w stosunku do strony powodowej Gminy Ś. – umowę darowizny nieruchomości rolnej zabudowanej budynkiem mieszkalnym
Czytaj więcej»

I C 262/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2013-06-26

Data publikacji: 2013-09-12

trafność 100%

Sygn. akt I C 262/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2013 roku Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Zatorski Protokolant: Anna Drozd po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2013roku w Świdnicy na rozprawie sprawy z powództwa: Z. J. i S. J. przeciwko: H. D. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I Pozbawia wykonalności nakaz zapłaty wydany przez Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie dnia 07.12.1999r. w postępowaniu nakaz
Czytaj więcej»

I C 259/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2014-04-22

Data publikacji: 2014-06-12

trafność 100%

Sygn. akt I C 259/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 kwietnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Piątkowska Protokolant : Anna Włodarczak po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2014 roku w Świdnicy na rozprawie sprawy z powództwa D. P. (1) przeciwko A. S. (1) i S. S. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanych A. S. (1) i S. S. (1) solidarnie na rzecz powódki D. P. (1) kwotę 4.353,44 zł (cztery tysiące trzysta pięćdzie
Czytaj więcej»

I C 272/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2013-11-20

Data publikacji: 2014-01-09

trafność 100%

Sygn. akt I C 272/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 listopada 2013r. Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Zatorski Protokolant: Anna Drozd po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2013 roku w Świdnicy na rozprawie w sprawie z powództwa: D. M. przeciwko Towarzystwu (...) SA w W. o zapłatę I Zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) SA w W. na rzecz powoda D. M. kwotę 5.427,89zł (pięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem zł
Czytaj więcej»

I C 280/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2015-09-01

Data publikacji: 2015-10-07

trafność 100%

Sygn. akt I C 280/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 5 sierpnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Maria Kruźlak Protokolant Maja Foremny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 sierpnia 2015 roku w Ś. sprawy z powództwa (...) (...) w G. przeciwko H. D. o z a p ł a t ę oddala powództwo. Sygn. akt I C 280/15 UZASADNIENIE Powód (...) (...) w G. w pozwie skierowanym przeciwko H. D. domagał się zasądzenia kwoty 4.454,69 zł z odsetkami us
Czytaj więcej»

I C 275/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2014-06-17

Data publikacji: 2014-08-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 275/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 czerwca 2014 roku Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSR Monika Pieczara Protokolant: Magdalena Szymczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 czerwca 2014 roku w Ś. sprawy z p o w ó d z t w a G. M. p r z e c i w k o Z. C. i M. C. o zapłatę kwoty 26.738 zł I oddala powództwo; II zasądza od powódki solidarnie na rzecz pozwanych kwotę 2.400 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa proce
Czytaj więcej»

I C 282/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2016-01-15

Data publikacji: 2016-04-11

trafność 100%

Sygn. akt I C 282/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Wojciech Zatorski Protokolant Natalia Całka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2016 roku w Ś. sprawy z powództwa T. K. przeciwko (...) S.A. w Ł. o zapłatę I zasądza od pozwanej (...) S.A. w Ł. na rzecz powoda T. K. kwotę 15 tysięcy złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 16.01.2014 roku do dnia zapłaty, II zasądza od po
Czytaj więcej»

I C 286/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2017-07-07

Data publikacji: 2018-02-13

trafność 100%

Sygn. akt I C 286/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Maria Kruźlak Protokolant Maja Foremny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lipca 2017 roku w Ś. sprawy z powództwa B. S. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I. zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powoda B. S. kwotę 1.653,57zł (słownie: jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt siede
Czytaj więcej»