Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1962

I C 1762/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2013-11-13

Data publikacji: 2014-09-23

trafność 100%

Sygn. akt I C 1762/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 listopada 2013 roku Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Zatorski Protokolant: Anna Drozd po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2013 roku w Świdnicy na rozprawie sprawy z powództwa: (...) Sp. z o.o z siedzibą w W. przeciwko D. S. o zapłatę I Powództwo oddala; II Kosztami procesu obciąża powódkę. UZASADNIENIE (...) sp. Z o.o. w W. wniosła o zasądzenie od D. S. kwoty 2393
Czytaj więcej»

I C 1790/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2019-06-12

Data publikacji: 2020-02-12

trafność 100%

Sygn. akt I C 1790/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 czerwca 2019 roku Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Wojciech Zatorski Protokolant Adriana Kowalczyk po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2019 roku w Świdnicy na rozprawie sprawy z powództwa K. M. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę i o ustalenie odpowiedzialności pozwanej na przyszłość I. zasądza od (...) S.A. w W. na rzecz powódki K. M. kwotę 13.000 zł (trzynaście tysięcy złotych
Czytaj więcej»

I C 1794/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2014-12-01

Data publikacji: 2015-01-23

trafność 100%

Sygn. akt I C 1794/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 grudnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Magdalena Piątkowska Protokolant : Anna Włodarczak po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2014 roku w Świdnicy na rozprawie sprawy z powództwa M. D. przeciwko E. W. o zapłatę powództwo oddala. UZASADNIENIE Powód M. D. wniósł do Sądu Rejonowego Lublin Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny pozew przeciwko E. W. domagając się
Czytaj więcej»

I C 1813/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2015-11-18

Data publikacji: 2015-12-28

trafność 100%

Sygn. akt I C 1813/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Maja Snopczyńska Protokolant Katarzyna Podgórska po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2015 roku w Świdnicy sprawy z powództwa (...) Banku (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko L. Z. o zapłatę powództwo oddala. UZASADNIENIE Pozwem złożonym w elektronicznym postępowaniu upominawczym strona powodowa (...) SA w W. wniosła o zasądzen
Czytaj więcej»

I C 1833/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2018-07-24

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Sygn. akt I C 1833/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Wojciech Zatorski Protokolant: Monika Żuberek po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2018 roku w Świdnicy na rozprawie sprawy z powództwa Ł. K. przeciwko (...) S.A z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A z siedzibą w W. na rzecz powoda Ł. K. kwotę 3.188,21 zł (trzy tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia jed
Czytaj więcej»

I C 1838/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2016-11-18

Data publikacji: 2016-12-15

trafność 100%

Sygn. akt I C 1838/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Wojciech Zatorski Protokolant Natalia Całka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 listopada 2016 roku w Ś. sprawy z powództwa Zakładu Usług (...) Sp. z o.o. w S. przeciwko Gminie J. o zapłatę I umarza postępowanie ponad kwotę 175,48 zł; II powództwo oddala; III oddala wniosek o zasądzenie od powódki na rzecz pozwanej kosztów postępow
Czytaj więcej»

I C 1863/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2014-10-22

Data publikacji: 2014-12-04

trafność 100%

Sygn. akt I C 1863/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 października 2014r. Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Maja Snopczyńska Protokolant Martyna Kamińska po rozpoznaniu w dniu 22 października 2014 r. w Świdnicy sprawy z powództwa S. B. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę kwoty 10.300 zł I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powoda S. B. kwotę 4.300,00 zł (cztery tysiące trzysta złotych) wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi
Czytaj więcej»

I C 1868/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2014-01-29

Data publikacji: 2014-03-11

trafność 100%

Sygn. akt I C 1868/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 stycznia 2014r. Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Halina Grzybowska Protokolant : Magdalena Tobiasz po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2014r. w Świdnicy na rozprawie rozpoznał sprawę z powództwa (...) Sp. z o.o. w K. przeciwko L. P. o zapłatę 633,77 zł oddala powództwo w całości. Sygn. akt I C 1868/12 UZASADNIENIE W pozwie wniesionym w dniu 25 lpca 2012 r. w elektronicznym postępowaniu u
Czytaj więcej»

I C 1911/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2019-01-22

Data publikacji: 2020-01-23

trafność 100%

Sygn. akt I C 1911/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSR Maja Snopczyńska Protokolant: Małgorzata Nazarko po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 stycznia 2019 roku w Ś. sprawy z p o w ó d z t w a L. G. p r z e c i w k o W. nieruchomości położonej przy Al. (...) w S. o przywrócenie naruszonego posiadania i zaniechanie naruszeń I powództwo oddala; II zasądza od powoda L. G. na rzec
Czytaj więcej»

I C 1923/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2015-11-25

Data publikacji: 2016-01-28

trafność 100%

Sygn. akt I C 1923/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 listopada 2015r. Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Maja Snopczyńska Protokolant Monika Żuberek po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2015r. w Świdnicy sprawy z powództwa P. K. przeciwko MetLife Towarzystwu (...) S.A w W. o zapłatę kwoty 1.366,11 zł I zasądza od strony pozwanej M. Towarzystwa (...) S.A w W. na rzecz powoda P. K. kwotę 1.366,11 zł (jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt sześć zł
Czytaj więcej»