Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1851

I C 182/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2016-07-27

Data publikacji: 2016-10-17

trafność 100%

Sygn. akt I C 182/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Wojciech Zatorski Protokolant Natalia Całka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 lipca 2016 roku w Ś. sprawy z powództwa J. B. przeciwko P. S.A. w W. o zapłatę I powództwo oddala; II zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 197 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Sygn. akt IC 182/16 UZASADNIENIE J. B. wystąpił o zasądzenie od (...) S.A.
Czytaj więcej»

I C 188/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2015-04-21

Data publikacji: 2015-06-08

trafność 100%

Sygn. akt I C 188/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2015r. Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Grzybowska Protokolant: Magdalena Tobiasz po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2015r. w Świdnicy na rozprawie sprawy z powództwa L. S. C. de S. y (...) SA Oddział w Polsce przeciwko A. Z. o zapłatę 1.583,90 zł I. umarza postępowanie odnośnie zapłaty kwoty 1.508,67 zł; II. zasądza od pozwanego A. Z. na rzecz strony powodo
Czytaj więcej»

I C 189/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2014-12-19

Data publikacji: 2015-01-26

trafność 100%

Sygn. akt I C 189/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2014r. Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Grzybowska Protokolant : Magdalena Tobiasz po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2014r. w Świdnicy na rozprawie sprawy z powództwa S. R. (1) przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę zadośćuczynienia w kwocie 8 500 zł I. zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powoda S. R. (1) kwotę 8 500 zł (słownie: osiem tysięcy pi
Czytaj więcej»

I C 202/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2015-04-29

Data publikacji: 2015-06-08

trafność 100%

Sygn. akt I C 202/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Zatorski Protokolant: Dominika Ćwieląg po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2015 roku w Świdnicy na rozprawie sprawy z powództwa: A. K. przeciwko: (...) S.A. w S. o zapłatę I Zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w S. na rzecz powódki A. S. - K. kwotę 2.800 zł (dwa tysiące osiemset złotych) z ustawowymi odsetkami od
Czytaj więcej»

I C 203/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2016-09-20

Data publikacji: 2016-11-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 203/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 września 2016r. Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Maja Snopczyńska Protokolant Magdalena Szymczak po rozpoznaniu w dniu 12 września 2016 r. w Świdnicy sprawy z powództwa M. K. przeciwko E. N. (1) , D. N. (1) i małoletniej N. N. przy udziale interwenienta ubocznego Gminy M. Ś. o eksmisję I nakazuje pozwanym E. N. (1) , D. N. (1) i małoletniej N. N. opróżnienie, opuszczenie i wydanie stron
Czytaj więcej»

I C 206/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2018-04-18

Data publikacji: 2018-07-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Wojciech Zatorski Protokolant: Paulina Balcerzak po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2018 roku w Świdnicy na rozprawie sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w Ś. przeciwko R. G. i B. G. o zapłatę I zasądza od pozwanych R. G. i B. G. solidarnie na rzecz strony powodowej Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w Ś. kwotę 2.910,12 zł (dwa ty
Czytaj więcej»

I C 223/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2013-05-13

Data publikacji: 2013-08-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 223/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 maja 2013r. Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Maja Snopczyńska Protokolant Martyna Kamińska po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2013 r. w Świdnicy sprawy z powództwa Towarzystwa (...) w W. przeciwko W. K. o zapłatę kwoty 217 zł powództwo oddala. Sygn. akt I C 223/13 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 27 kwietnia 2012 roku strona powodowa Towarzystwo (...) z siedzibą w W. pozwem w elektronicznym postęp
Czytaj więcej»

I C 1349/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2014-08-22

Data publikacji: 2014-09-26

trafność 100%

Sygn. akt I C 1349/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 sierpnia 2014r. Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Grzybowska Protokolant: Magdalena Tobiasz po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2014r. w Świdnicy na rozprawie sprawy z powództwa T. F. przeciwko T. K. o zapłatę 6.700 zł I. zasądza od pozwanej T. K. na rzecz powódki T. F. kwotę 6.700 zł (słownie: sześćset tysięcy siedemset złotych) z odsetkami ustawowymi od dnia 19 list
Czytaj więcej»

I C 1363/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2014-10-17

Data publikacji: 2015-01-12

trafność 100%

Sygn. akt I C 1363/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 października 2014r. Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Maja Snopczyńska Protokolant Martyna Kamińska po rozpoznaniu w dniu 17 października 2014 r. w Świdnicy sprawy z powództwa A. W. N. S. F. I. Z. w W. przeciwko J. W. o zapłatę kwoty 472,41 zł powództwo oddala. Sygn. akt I C 1363/14 UZASADNIENIE Pozwem złożonym w elektronicznym postępowaniu upominawczym w dniu 28 listopada 2013 roku str
Czytaj więcej»

I C 1329/12

wyrok

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2013-01-29

Data publikacji: 2013-03-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1329/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 stycznia 2013 r. Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Halina Grzybowska Protokolant Monika Król po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2013 roku w Świdnicy na rozprawie sprawy z p o w ó d z t w a Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Wspólnota z siedzibą we W. przeciwko D. M. - J. o zapłatę kwoty 5.927,86 zł I zasądza od pozwanej D. M. – J. na rzecz strony powodowej Spółdz
Czytaj więcej»