Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2018

I C 2418/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2016-12-13

Data publikacji: 2017-01-27

trafność 100%

Sygn. akt I C 2418/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2016r. Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Grzybowska Protokolant: Magdalena Tobiasz po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2016r. w Świdnicy na rozprawie sprawy z powództwa M. M. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w L. o zapłatę 3.007,76 zł I. zasądza od strony pozwanej (...) S.A. z siedzibą w L. na rzecz powoda M. M. odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty 3.007,76 z
Czytaj więcej»

I C 2459/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2016-04-20

Data publikacji: 2016-07-06

trafność 100%

Sygn. akt I C 2459/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Maria Kruźlak Protokolant Maja Foremny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 kwietnia 2016 roku w Ś. sprawy z powództwa Skarbu Państwa Starosty (...) w Ś. przeciwko K. G. o z a p ł a t ę I. zasądza od pozwanej K. G. na rzecz powoda Skarbu Państwa Starosty (...) w Ś. kwotę 1.887,39 zł (słownie: jedne tysiąc osiemset osiemdziesiąt siede
Czytaj więcej»

I C 2485/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2015-05-12

Data publikacji: 2015-06-09

trafność 100%

Sygn. akt I C 2485/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Grzybowska Protokolant: Magdalena Tobiasz po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2015 roku w Świdnicy na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w W. przeciwko (...) Organizacji (...) przy (...) S.A. z siedzibą w Ś. o zapłatę I. oddala powództwo; II. zasądza od strony powo
Czytaj więcej»

I C 2496/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2016-12-09

Data publikacji: 2017-03-09

trafność 100%

Sygn. akt I C 2496/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 grudnia 2016r. Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Grzybowska Protokolant: Magdalena Tobiasz po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2016r. w Świdnicy na rozprawie sprawy z powództwa B. (...) N. z siedzibą w G. przeciwko P. B. o zapłatę 214,90 zł I. zasądza od pozwanego P. B. na rzecz strony powodowej B. (...) N. z siedzibą w G. kwotę 214,90 zł (słownie: dwieście czter
Czytaj więcej»

I C 2500/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2017-03-24

Data publikacji: 2017-08-09

trafność 100%

Sygn. akt I C 2500/16 POSTANOWIENIE Dnia 24 marca 2017 roku Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Maria Kruźlak Protokolant Maja Foremny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 marca 2017 roku w Ś. sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. przeciwko R. G. o zapłatę postanawia: I. umorzyć postępowanie; II. zasądzić od pozwanego R. G. na rzecz strony powodowej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. kwotę 377,30 zł tytułem zwr
Czytaj więcej»

I C 2512/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2014-10-10

Data publikacji: 2014-10-30

trafność 100%

Sygn. akt I C 2512/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 października 2014r. Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Maja Snopczyńska Protokolant Marta Bykiewicz - Drzewakowska po rozpoznaniu w dniu 10 października 2014 r. w Świdnicy sprawy z powództwa A. P. przeciwko Gminie Ś. o nakazanie I powództwo oddala. II nie obciąża powódki kosztami procesu. Sygn. akt I C 2512/13 UZASADNIENIE Powódka A. P. – po sprecyzowaniu żądania – pozwem skierowanym prz
Czytaj więcej»

I C 2505/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2016-04-13

Data publikacji: 2016-06-07

trafność 100%

Sygn. akt I C 2505/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Wojciech Zatorski Protokolant Natalia Całka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 kwietnia 2016 roku w Ś. sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. , spółka komandytowa w W. przeciwko D. N. o zapłatę I powództwo oddala; II kosztami postępowania obciąża powódkę. Sygn. akt I C 2505/15 UZASADNIENIE F. sp. zo.o. sp.k. w W. domagała się
Czytaj więcej»

I C 2519/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2015-06-23

Data publikacji: 2015-07-10

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący : SSR Monika Pieczara Protokolant: Katarzyna Podgórska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 czerwca 2015 roku w Ś. sprawy z p o w ó d z t w a Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. (...) w Ś. p r z e c i w k o G. S. o zapłatę kwoty 8.409,00 zł I zasądza od pozwanej G. S. (zobowiązanej solidarnie z J. G. na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu
Czytaj więcej»

I C 2555/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2016-03-14

Data publikacji: 2016-06-07

trafność 100%

Sygn. akt I C 2555/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 marca 2016r. Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Maja Snopczyńska Protokolant Dominika Ćwieląg po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2016 r. w Świdnicy sprawy z powództwa Gminy S. przeciwko Z. N. ( N. ) o eksmisję I nakazuje pozwanemu Z. N. opróżnienie, opuszczenie i wydanie stronie powodowej Gminie S. lokalu mieszkalnego położonego w S. przy ulicy (...) ; II orzeka o uprawnieniu pozwane
Czytaj więcej»

I C 2543/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2016-03-30

Data publikacji: 2016-06-07

trafność 100%

Sygn. akt I C 2543/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2016r. Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Maja Snopczyńska Protokolant Dominika Ćwieląg po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2016 roku w Świdnicy sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko A. C. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanej A. C. (1) na rzecz strony powodowej (...) S.A. z siedzibą w W. odsetki ustawowe liczone od kwoty 1.267,02 zł od dnia 11 września 2015 roku do dnia
Czytaj więcej»