Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2030

I C 455/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2014-06-24

Data publikacji: 2014-08-18

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 czerwca 2014 roku Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSR Monika Pieczara Protokolant: Anna Drozd po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 czerwca 2014 roku w Ś. sprawy z p o w ó d z t w a M. K. p r z e c i w k o (...) SA z siedzibą w W. o zapłatę kwoty 20.000 zł I zasądza od strony pozwanej (...) SA z siedzibą w W. na rzecz powódki M. K. kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 482/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2015-05-08

Data publikacji: 2015-06-09

trafność 100%

Sygn. akt I C 482/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 maja 2015 roku Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Zatorski Protokolant: Dominika Ćwieląg po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2015 roku w Świdnicy na rozprawie sprawy z powództwa: A. K. przeciwko: K. P. o zapłatę I zasądza od pozwanego K. P. na rzecz powoda A. K. kwotę 861 zł (osiemset sześćdziesiąt jeden złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 24.06.2014 r. do dnia za
Czytaj więcej»

I C 328/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2016-04-05

Data publikacji: 2016-06-07

trafność 100%

Sygn. akt I C 328/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 kwietnia 2016r. Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Halina Grzybowska Protokolant: Magdalena Tobiasz po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2016r. w Świdnicy na rozprawie sprawy z powództwa R. B. przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zapłatę 2.776,29 zł I. zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) w W. na rzecz powoda R. B. kwotę 1.478,15 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta siedemdzie
Czytaj więcej»

I C 338/12

wyrok

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2013-02-28

Data publikacji: 2013-04-13

trafność 100%

Teza orzeczenia: przeciwko temu i na czyją rzecz nastąpiło samowolne naruszenie posiadania rzeczy przysługuje roszczenie o przywrócenie ustawowego posiadania i orzeczenie zakazu dalszych naruszeń
Sygn. akt I C 338/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lutego 2013 r. Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Halina Grzybowska Protokolant Monika Król po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2013 roku w Świdnicy na rozprawie sprawy z p o w ó d z t w a U. D. przeciwko W. S. , R. P. , K. P. o przywrócenie posiadania ogródka i garażu i zaniechanie naruszeń I nakazuje pozwanej K. B. P. , aby opróżniła i wydała w posiadanie powódce U. D. zajmowan
Czytaj więcej»

I C 367/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2014-10-16

Data publikacji: 2014-12-04

trafność 100%

Sygn. akt I C 367/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 października 2014r. Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Gładysz-Wójcik Protokolant: Anna Drozd po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 października 2014 roku w Ś. sprawy z powództwa (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. przeciwko B. P. o zapłatę I zasądza od pozwanej B. P. na rzecz strony powodowej (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. kwotę 3.095,99zł (trz
Czytaj więcej»

I C 383/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2015-04-17

Data publikacji: 2015-06-08

trafność 100%

Sygn. akt I C 383/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2015r. Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Maja Snopczyńska Protokolant Anna Kozioł po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2015 r. w Świdnicy sprawy z powództwa S. J. przeciwko (...) Towarzystwu (...) w W. o zapłatę kwoty 7732,53 zł . I Zasądza od strony pozwanej (...) Towarzystwa (...) w W. na rzecz powoda S. J. kwotę 3.222,07 zł (trzy tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote i siedem g
Czytaj więcej»

I C 390/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2015-04-29

Data publikacji: 2015-06-09

trafność 100%

Sygn. akt I C 390/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Maria Kruźlak Protokolant Maja Foremny po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2015 roku w Świdnicy na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa Starosty (...) w Ś. przeciwko Przedsiębiorstwu Handlowo Usługowo Produkcyjnemu (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ż. o z a p ł a t ę I. zasądza od strony pozwanej Przedsiębiorstwa Han
Czytaj więcej»

I C 417/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2017-06-06

Data publikacji: 2018-02-12

trafność 100%

Sygn. akt I C 417/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Wojciech Zatorski Protokolant Natalia Całka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 06 czerwca 2017 roku w Ś. sprawy z powództwa (...) S.A. przeciwko A. P. o zapłatę I powództwo oddala; II oddala wniosek pozwanego o zwrot kosztów procesu. Sygn. akt I C 417/17 UZASADNIENIE (...) S.A. z siedzibą we W. wniosła o zasądzenie od pozwanego A. P. kw
Czytaj więcej»

I C 408/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2013-10-11

Data publikacji: 2013-11-09

trafność 100%

Sygn. akt I C 408/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 października 2013r. Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Halina Grzybowska Protokolant Magdalena Tobiasz po rozpoznaniu w dniu 4 października 2013r. w Świdnicy na rozprawie spraw z powództwa (...) Komitetu Pomocy (...) w W. przeciwko D. K. o ustalenie istnienia stosunku prawnego oddala powództwo. UZASADNIENIE Strona powodowa (...) Komitet Pomocy (...) w W. wniosła o ustalenie,
Czytaj więcej»

I C 421/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2013-05-27

Data publikacji: 2013-07-13

trafność 100%

Sygn. akt I C 421/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 maja 2013 roku Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Walkiewicz Protokolant Katarzyna Podgórska po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2013 roku w Świdnicy na rozprawie sprawy z powództwa (...) Komitetu Pomocy (...) z siedzibą w W. przeciwko H. G. , L. S. , B. J. o ustalenie istnienia stosunku prawnego powództwa oddala UZASADNIENIE Strona powodowa (...) Komitet Pomocy (...) z siedz
Czytaj więcej»