Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 1832/16 - postanowienie Sąd Rejonowy w Świdnicy z 2017-06-06

Sygn. akt I Ns 1832/16

POSTANOWIENIE

Dnia 06 czerwca 2017 roku

Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący SSR Wojciech Zatorski

Protokolant Natalia Całka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 06 czerwca 2017 roku w Ś.

sprawy z wniosku K. W. (1)

przy udziale M. W., P. Ł.

o stwierdzenie nabycia spadku po G. W.

I.  stwierdza, że spadek po G. W.

zmarłej dnia 22.11.2014 roku w P.,

ostatnio stale zamieszkała w Ś.,

na podstawie ustawy nabyli:

syn (J. i G.) S. W. w 1/2 części oraz wnuki M. W. i K. W. (1) (dzieci K. i B.) po 1/4 części każe z nich;

II.  nakazuje wnioskodawczyni uiszczenie kwoty 5 złotych tytułem opłaty za wpis do rejestru spadkowego;

III.  ustala, że koszty postępowania uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

Sygn. akt I Ns 1832/16

(...)

K. W. (1) wystąpiła o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej G. W. (k.2). W uzasadnieniu wskazała, że po w/w zmarłej dziedziczy ona i M. W. po ½ części (k.2v).

Uczestnicy przychylili się do wniosku (k. 23).

Sąd ustalił:

G. W. zmarła 22.11.2014r. w P., a ostatnio zamieszkiwała w Ś.. W dacie śmierci była rozwiedziona.

Miała 2 dzieci, tj. S. W. i K. W. (2).

S. W. zmarł 17.06.2016r. i pozostawił po sobie jedno dziecko, tj. P. Ł., a K. W. (2) zmarł 07.06.2014r. i pozostawił po sobie 2 dzieci, tj. K. W. (1) i M. W.

Dowód:

- odpis aktu zgonu spadkodawcy – k. 8,

- odpisy aktu zgonu S. W. i K. W. (2) – k. 7 i 44,

- odpis aktu małżeństwa – k.9,

- odpis aktu urodzenia – k. 10,

- zapewnienia spadkowe – k. 26 [23o.],.

Spadkodawczyni pozostawiła testament, w którym powołała do spadku P. Ł., jednak ta odrzuciła spadek po w/w zmarłej jako spadkobierca testamentowy.

Dowód:

- oświadczenia o odrzuceniu spadku – w aktach I Ns(...), k. 4,

- testament – k. 22,

- zapewnienia spadkowe – k. 26 [23o.],

Sąd zważył:

Zgodnie z art. 926 § 1 k.c. powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Stosownie natomiast do § 2 ww. przepisu dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą.

W sprawie nikt nie kwestionował testamentu spadkodawczyni, ani też odrzucenia spadku po niej przez P. Ł. jako spadkobiercę testamentowego.

Ponieważ mimo sporządzenia przez spadkodawczynię testamentu jedyna wskazana w nim osoba, tj. P. Ł. odrzuciła spadek, jako spadkobierca testamentowy, następuje dziedziczenie ustawowe, nie testamentowe (art. 926 § 2 k.c.).

Zgodnie z art. 931 § 1 k.c. w pierwszej kolejności do dziedziczenia z mocy ustawy powołani są małżonek i dzieci zmarłego, którzy dziedziczą w częściach równych.

Zmarła była rozwiedziona zatem spadek przypada jej dzieciom w częściach równych. Jeżeli jednak dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych (art. 931 § 2 k.c.).

Ponieważ jeden z synów spadkodawczyni, tj. K., zmarł przed nią, jego udział, tj. ½, przypada w częściach równych jego dzieciom (art. 931 § 2 k.c.), tj. K. W. (1) i M. W., tj. po ¼ .

Drugi z synów spadkodawczyni, tj. S., żył w dacie jej śmierci, zatem jest jej spadkobiercą (a P. Ł., jako jego zstępna, jest w niniejszym postępowaniu jedynie uczestnikiem zainteresowanym z w/w przyczyn wynikiem sprawy).

Zgodnie z art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Zgodnie natomiast z § 2 ww. przepisu, w brzmieniu obowiązującym w dacie otwarcia spadku, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym w § 1 jest jednoznaczny z przyjęciem spadku wprost.

W konsekwencji, na podstawie art. 926 k.c., art. 931 k.c. i art. 1015 k.c. orzeczono o ustawowym nabyciu wprost spadku po G. W. przez syna S. w 1/2 oraz przez wnuki, a dzieci drugiego z synów, tj. K., a mianowicie K. W. (1) i M. W. – po ¼ części.

Ponieważ wnioskodawczyni powinna była uiścić opłatę sądową z tytułu wpisu do rejestru spadkowego (5 zł), w pkt II nakazano jej uiszczenie brakującej opłaty.

O kosztach postępowania (pkt III postanowienia) orzeczono na podstawie art. 520 § 1 k.p.c. albowiem w sprawie brak okoliczności uzasadniających sprzeczność interesów uczestników.

Na oryginale właściwe podpisy

zgodność odpisu z oryginałem

stwierdza z up. Kierownika

I Wydziału Cywilnego

Sądu Rejonowego w Świdnicy

Sekretarz Sądowy

mgr Natalia Całka

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mariola Stodulska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Wojciech Zatorski
Data wytworzenia informacji: